Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Скрита камера от Диверсант?
Форум Варна > Обяви Варна > Всичко останало
miha
Наех нова детегледачка за дъщеря ми. Много е мила, но имам съмнения, че кани приятелите си вкъщи, докато малката спи и нас ни няма. Проблемът е, че няма как да я обвиня без да съм сигурна. Реших да взема скрита камера от диверсант. Смятате ли, че е уместно да я шпионирам?
hristotodorov
Защо не? Ти си я наела да гледа детето ти и си длъжна да се увериш, че всичко е под контрол.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.